§1 Postanowienia ogólne

 • Serwis Tablice-nagrobkowe.pl prowadzony jest przez Pracownię Artystyczną, z siedzibą w 25-373 Kielce, ul.Żerosmkiego 46/13.
 • Regulamin określa zasady korzystania z serwisu, prawa i obowiązki użytkowników oraz właściciela strony.


§2 Prawa autorskie i własność intelektualna

 • Wszystkie treści umieszczone na stronie, takie jak teksty, grafiki, zdjęcia, pliki dźwiękowe i inne, są chronione prawem autorskim.
 • Kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie treści serwisu bez zgody właściciela jest zabronione.


§3 Rejestracja i korzystanie z serwisu

 • Do korzystania z niektórych funkcji serwisu może być wymagana rejestracja.
 • Podczas rejestracji użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła.


§4 Zasady korzystania z serwisu

 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującym prawem oraz z poszanowaniem praw innych użytkowników.
 • Zabrania się zamieszczania treści niezgodnych z prawem, wulgarnych, obraźliwych lub naruszających prywatność innych użytkowników.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do usuwania treści naruszających regulamin.


§5 Odpowiedzialność

 • Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z serwisu, w tym utraty danych czy przerw w dostępie do strony.
 • Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, za treści na tych stronach właściciel nie ponosi odpowiedzialności.


§6 Postanowienia końcowe

 • Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie.
 • Zmiany w regulaminie wchodzą w życie od momentu ich opublikowania na stronie.
 • Wszelkie spory wynikłe z korzystania z serwisu rozstrzygane będą na podstawie prawa polskiego.
 • Niniejszy regulamin obowiązuje z chwilą opublikowania na stronie.