1. Informacje ogólne

 • Administratorem danych osobowych jest Pracownia Artystyczna, z siedzibą w 25-373 Kielce, ul. Żeromskiego 46/13.
 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu Tablice-nagrobkowe.pl.


2. Rodzaje przetwarzanych danych

 • Serwis zbiera dane osobowe użytkowników w następujący sposób:
 • Dane podane dobrowolnie w formularzach, w tym imię, nazwisko, adres e-mail.
 • Dane gromadzone automatycznie podczas korzystania z serwisu, w tym dane dotyczące ruchu na stronie, adres IP, dane dotyczące używanej przeglądarki itp.


3. Cele przetwarzania danych

 • Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu: Realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Obsługi zgłoszeń i zapytań użytkowników. Przeprowadzania analiz statystycznych.


4. Podstawa prawna przetwarzania danych

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: Konieczność przetwarzania do wykonania umowy (np. jeśli korzystasz z usług serwisu). Prawo właściciela do realizacji prawnie uzasadnionych interesów (np. marketing bezpośredni). Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych w określonym celu.


5. Udostępnianie danych osobowych

 • Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane: Podmiotom świadczącym usługi obsługi technicznej. Podmiotom świadczącym usługi marketingowe. W sytuacjach wymaganych przez prawo.


6. Prawa użytkowników

 • Użytkownik ma prawo: Dostępu do swoich danych. Żądania sprostowania swoich danych. Żądania usunięcia swoich danych. Żądania ograniczenia przetwarzania danych. Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Przenoszenia danych.


7. Cookies i technologie śledzenia

 • Serwis korzysta z plików cookies. Informacje o zasadach korzystania z plików cookies zawarte są w Polityce Cookies dostępnej na stronie.


8. Zmiany w Polityce Prywatności

 • Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich opublikowania na stronie.


9. Kontakt

 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: henryk.mocko@interia.pl lub listownie na adres: 25-373 Kielce, ul. Żeromskiego 46/13