Lista cmentarzy w mieście Zamość

  • **Cmentarze komunalne:**
  • Cmentarz Komunalny w Zamościu, ul. Lwowska 44, 22-400 Zamość
  • **Inne cmentarze:**
  • Cmentarz Parafialny w Zamościu, ul. 3 Maja 4, 22-300 Zamość
  • Cmentarz Katedralny w Zamościu, ul. Grodzka 1, 22-400 Zamość
  • Cmentarz Wojenny w Zamościu, ul. Szczebrzeszyńska 104, 22-400 Zamość
  • Cmentarz Żydowski w Zamościu, ul. Lwowska 44, 22-400 Zamość