Lista cmentarzy w powiecie staszowskim

Cmentarze komunalne

 • Cmentarz Komunalny w Staszowie - ul. Opoczyńska 47, 28-200 Staszów
 • Cmentarz Komunalny w Połańcu - ul. Kielecka 45, 28-230 Połaniec
 • Cmentarz Komunalny w Szydłowie - ul. Wschodnia 23, 28-220 Szydłów

Cmentarze parafialne

 • Cmentarz Parafialny w Bogorii - ul. Spacerowa 1, 28-210 Bogoria
 • Cmentarz Parafialny w Chmielniku - ul. 1 Maja 44, 28-260 Chmielnik
 • Cmentarz Parafialny w Kurozwękach - ul. Kielecka 23, 28-205 Kurozwęki
 • Cmentarz Parafialny w Łubnicach - ul. Kościelna 2, 28-215 Łubnice
 • Cmentarz Parafialny w Osieku - ul. Kielecka 45, 28-235 Osie
 • Cmentarz Parafialny w Rytwianach - ul. Kielecka 45, 28-216 Rytwiany
 • Cmentarz Parafialny w Staszowie - ul. Opoczyńska 47, 28-200 Staszów
 • Cmentarz Parafialny w Szydłowie - ul. Wschodnia 23, 28-220 Szydłów
 • Cmentarz Parafialny w Wiślicy - ul. Kielecka 45, 28-225 Wiślica

Inne cmentarze

 • Cmentarz Żydowski w Staszowie - ul. Opoczyńska 47, 28-200 Staszów