Lista cmentarzy w powiecie sandomierskim

Cmentarze komunalne

 • Cmentarz Komunalny w Sandomierzu - ul. Opatowska 45, 28-100 Sandomierz

Cmentarze parafialne

 • Cmentarz Parafialny w Andruszkowie - ul. Kościelna 2, 28-135 Andruszków
 • Cmentarz Parafialny w Baranowie Sandomierskim - ul. 1 Maja 44, 28-207 Baranów Sandomierski
 • Cmentarz Parafialny w Dwikozach - ul. Kielecka 23, 28-212 Dwikozy
 • Cmentarz Parafialny w Górach - ul. Kościelna 2, 28-110 Góry
 • Cmentarz Parafialny w Klimkówce - ul. 1 Maja 44, 28-105 Klimkówka
 • Cmentarz Parafialny w Koprzywnicy - ul. Kielecka 45, 28-224 Koprzywnica
 • Cmentarz Parafialny w Łoniowie - ul. Kościelna 2, 28-214 Łoniów
 • Cmentarz Parafialny w Obrazowie - ul. 1 Maja 44, 28-245 Obrazów
 • Cmentarz Parafialny w Opatowie - ul. Kielecka 45, 28-200 Opatów
 • Cmentarz Parafialny w Osieku - ul. Kielecka 45, 28-235 Osie
 • Cmentarz Parafialny w Samborcu - ul. Kościelna 2, 28-125 Samborzec
 • Cmentarz Parafialny w Sandomierzu - ul. Opatowska 45, 28-100 Sandomierz
 • Cmentarz Parafialny w Wilczycach - ul. 1 Maja 44, 28-118 Wilczyce

Inne cmentarze

 • Cmentarz Żydowski w Sandomierzu - ul. Opatowska 45, 28-100 Sandomierz