Lista cmentarzy w powiecie opoczyńskim

Cmentarze komunalne

 • Cmentarz Komunalny w Opocznie - ul. Sienkiewicza 43
 • Cmentarz Komunalny w Drzewicy - ul. Spacerowa 1
 • Cmentarz Komunalny w Paradyżu - ul. Spacerowa 1
 • Cmentarz Komunalny w Białaczowie - ul. Spacerowa 1

Cmentarze parafialne

 • Cmentarz parafialny w Opocznie - ul. Kościelna 1
 • Cmentarz parafialny w Białaczowie - ul. Spacerowa 1
 • Cmentarz parafialny w Drzewicy - ul. Spacerowa 1
 • Cmentarz parafialny w Gielniowie - ul. Spacerowa 1
 • Cmentarz parafialny w Gniewoszowie - ul. Spacerowa 1
 • Cmentarz parafialny w Inowłodzu - ul. Spacerowa 1
 • Cmentarz parafialny w Mniszkowie - ul. Spacerowa 1
 • Cmentarz parafialny w Paradyżu - ul. Spacerowa 1
 • Cmentarz parafialny w Poświętnem - ul. Spacerowa 1
 • Cmentarz parafialny w Przysusze - ul. Spacerowa 1