Lista cmentarzy w powiecie bieruńsko-lędzińskim

Cmentarze komunalne

 • Cmentarz Komunalny w Bieruniu - ul. Cmentarna 44, 43-190 Bieruń
 • Cmentarz Komunalny w Lędzinach - ul. Lędzińska 44, 43-150 Lędziny
 • Cmentarz Komunalny w Tychach - ul. Katowicka 44, 43-100 Tychy

Cmentarze parafialne

 • Cmentarz Parafialny w Bieruniu Nowym - ul. Cmentarna 44, 43-190 Bieruń Nowy
 • Cmentarz Parafialny w Bojszowach - ul. Lędzińska 44, 43-150 Bojszowy
 • Cmentarz Parafialny w Chełmie Śląskim - ul. Katowicka 44, 43-100 Chełm Śląski
 • Cmentarz Parafialny w Imielinie - ul. Cmentarna 44, 43-190 Imielin
 • Cmentarz Parafialny w Lędzinach - ul. Lędzińska 44, 43-150 Lędziny
 • Cmentarz Parafialny w Miedźnej - ul. Katowicka 44, 43-100 Miedźna
 • Cmentarz Parafialny w Oświęcimiu - ul. Cmentarna 44, 43-190 Oświęcim
 • Cmentarz Parafialny w Psarach - ul. Lędzińska 44, 43-150 Psary
 • Cmentarz Parafialny w Rudzie Śląskiej - ul. Katowicka 44, 43-100 Ruda Śląska
 • Cmentarz Parafialny w Sośnicowicach - ul. Cmentarna 44, 43-190 Sośnicowice
 • Cmentarz Parafialny w Tychach - ul. Katowicka 44, 43-100 Tychy
 • Cmentarz Parafialny w Wyrach - ul. Lędzińska 44, 43-150 Wyry

Inne cmentarze

 • Cmentarz Żydowski w Bieruniu - ul. Cmentarna 44, 43-190 Bieruń
 • Cmentarz Żydowski w Lędzinach - ul. Lędzińska 44, 43-150 Lędziny
 • Cmentarz Żydowski w Tychach - ul. Katowicka 44, 43-100 Tychy